Mentalność człowieka to jego nastawienie umysłu, co znaczy być mentalnie nastawionym ,

Czym jest mentalność człowieka ?… Mentalność moje dziecko to nastawienie psychiczne człowieka i sposób jego myślenia i odnoszenia się do rzeczywistości …..